Koulutukset

Esteetön viestintä (AAC)

Lapsi kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miten lapsen vuorovaikutusta, puheen tuottamista ja ymmärtämistä voidaan tukea erilaisilla toimintatavoilla.

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin esteettömän viestinnän perusteisiin ja keinoihin kuten kuvien käyttöön, piirrosviestintään sekä tukiviittomiin. Koulutus sisältää esimerkkejä arjesta, ideoita ja vinkkejä, joita voi soveltaa erilaisiin tilanteisiin.

Koulutus toteutetaan kahtena eri iltana. Koulutuksen kesto yhteensä neljä tuntia.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on riittävästi. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lasku koulutuksesta lähetetään ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen koulutuksen jälkeen. Laskutusosoite tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutus laskutetaan, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta arkipäivää aiemmin.

Lisätietoja koulutuksista saa ilmoittautumisen vastaanottajalta.

Ilmoittautumiset:
tarja.nikkila@avainsaatio.fi

Koulutuksen voi tilata myös työyhteisölle, jolloin kouluttaja tulee paikan päälle. Ilmoittautumiset ja tarjouspyynnöt tarja.nikkila@avainsaatio.fi

Lahti

30.10.2018 klo 14-16 ja 6.11.2018 klo 14-16
Paikka: Avainsäätiö, Saimaankatu 18 B Lahti
Osallistumismaksu 70 €/hlö
Kouluttajana yhteisönohjaaja Pia Pulkkinen