PALVELUT

Työelämään ohjaus

Työelämään ohjaukseen kuuluvat työhönvalmennus, uravalmennus, Työnsyrjä-hanke, Työhön kuntoutus ja tuettu työtoiminta.

Työhönvalmennus

Avain-säätiön työhönvalmennuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työllistymiseen, ammattiuran valintaa tai opiskeluun liittyvissä asioissa. Asiakkaat ohjautuvat palveluun TE-toimistojen kautta. Palvelua tarjotaan pääsääntöisesti Päijät- ja Kanta-Hämeen alueilla.

Asiakasta autetaan yksilöllisesti:

 • • työ -tai työkokeilupaikan etsimisessä ja/tai opiskelupaikkojen kartoituksessa
 • • CV:n teossa ja päivityksessä
 • • hakemusten teossa
 • • valmistautumisessa haastatteluihin
 • • sopimusten solmimisessa

Työhönvalmennus on yksilöllistä, joka etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, huomioiden asiakkaan toiveet ja tavoitteet.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Työhönvalmentajat:

Anna Pakarinen »
puh. 044 019 0473
Pasi Savitie »
puh. 050 400 4796
Outi Sten »
puh. 044 752 4588
etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi

Hämeenlinnan toimipiste

Birger Jaarlinkatu 11 B, 13100 Hämeenlinna

Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487
petri.siren@avainsaatio.fi


Uravalmennus

Kaipaatko uusia näköaloja urasuunnittelun tai työllistymisen tueksi?

Tarjoamme mahdollisuuden saada ohjausta, neuvontaa ja tukea uravalinnan tai työllistymisen edistämiseksi. Valmennus on suunnattu sinulle, jonka tulevaisuuden suunnitelmat ja/tai niiden toteutustavat eivät ole selkeitä. Tavoitteena on laatia konkreettinen ura- tai työllistymissuunnitelma. Valmennuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jokaisen yksilölliset erityistarpeet ja tarjotaan sekä ryhmän että ohjaajan tukea. Valmennus on osallistujalle maksutonta.

Uravalmennuksen aikana:

 • • Kartoitetaan omat voimavarat, vahvuudet ja tavoitteet
 • • Vahvistetaan itsetuntemusta
 • • Tutustutaan erilaisiin ammattialoihin ja kouluttautumisvaihtoehtoihin
 • • Tehdään osaamiskartoitus
 • • Vahvistetaan työnhaku- ja työelämätietoutta
 • • Tutustutaan sähköisiin palveluihin
 • • Tehdään vierailuja työpaikoille ja/tai oppilaitoksiin
 • • Tarjotaan mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti ja/tai hygieniapassi
 • • Laaditaan ura- tai työllistymissuunnitelma

Uravalmennus on ryhmämuotoista ja toiminnallista työskentelyä. Valmennuksessa keskustellaan, tehdään pienryhmätehtäviä ja harjoitteita sekä verkkotehtäviä ilman luentomaisia tunteja. Lisäksi on henkilökohtaisia tapaamisia valmentajan kanssa yksilöllisen jatkosuunnitelman laatimista varten. Ryhmä kokoontuu arkisin klo 9-15. Kurssit järjestetään Avain-säätiön tiloissa; Saimaankatu 18 B, Lahti.

Nuorten uravalmennuskurssit on tarkoitettu 17-29-vuotiaille nuorille ja muut uravalmennuskurssit ovat kaikenikäisille osallistujille.Uravalmennuksen kesto voi vaihdella. Tarvittaessa palveluun voidaan esimerkiksi yhdistää erikseen järjestettävä työkokeilu työpaikalla.

Seuraavat kurssit

Nuorten uravalmennus
Kurssinro: 676383
Aloitusjakso 5.2.-2.3.2018
Päätösjakso 16.4.-20.4.2018
Jaksojen välillä on tavoitteena toteuttaa työkokeilu.

Uravalmennus
Kurssinro: 676385
Aloitusjakso 5.3.-23.3.2018
Päätösjakso 21.5.-22.5.2018
Jaksojen välillä voi suorittaa työkokeilun.

Uravalmennus
Aloitusjakso 26.3.-.20.4.2018
Päätösjakso 18.6.-21.6.2018
Jaksojen välillä voi suorittaa työkokeilun.

Nuorten uravalmennus
Kurssinro: 676384
Aloitusjakso 23.4.-18.5.2018
Päätösjakso 25.6.-29.6.2018
Jaksojen välillä on tavoitteena toteuttaa työkokeilu.

Kouluttajat:

Avainsäätiö/Outi Hautaniemi »
puh. 044 774 2042
outi.hautaniemi@avainsaatio.fi

Avainsäätiö/Kirsi Muhli »
puh. 044 705 2517
kirsi.muhli@avainsaatio.fi

Avainsäätiö/Outi Sten »
puh. 044 752 4588
outi.sten@avainsaatio.fi

Lisätietoja Hämeen TE-toimisto:
Mari Pirttiniemi, 0295 041 700
mari.pirttiniemi@te-toimisto.fi

Kurssilaisten kommentteja:

”Asiat selitettiin ymmärrettävästi ja tarpeeksi monta kertaa. Oli positiivinen ja huumorintajuinen ilmapiiri, oli hyvä fiilis lähteä valmennukseen. Apua ja tukea tarjottiin tarpeeksi.”

”Etenin paremmin kuin ajattelin ja hyödyin uravalmennuksesta. Tulevaisuus näyttää selkeämmältä.”

”Olen oppinut paremmin löytämään itsestäni vahvuuksia ja hyviä puolia. Olen saanut ryhmästä kavereita ja ehkä vertaistukea.”

”Menin TE-toimistoon keskustelemaan, missä saisin suoritettua työturvallisuuskortin ja apua työ/työharjoittelupaikan saannissa. Minulle ehdotettiin uravalmennuskurssia ja nyt olen saanut työturvallisuuskortin ja olen menossa työharjoitteluun kurssin jälkeen.”

Löydät meidät myös FACEBOOKISTA


Työnsyrjä-hanke

Työnsyrjä on tarkoitettu 17-29-vuotiaille työttömille henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea alavalintaan ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Palvelua tarjotaan Lahden ja Hämeenlinnan toimipisteistä seutukunnallisesti.

Nuorten työhönvalmennusta on toteutettu Avain-säätiössä vuodesta 2002 lähtien erilaisin hankerahoituksin. Työhönvalmennuksen avulla on ohjattu satoja nuoria koulutukseen, työelämään tai nuoren omaa toimintakykyä vastaaviin toimenpiteisiin.

Työhönvalmennus voi olla avuksi, jos...

 • • työttömyys on pitkittynyt
 • • työnhaku ei johda tuloksiin
 • • on epäselvää, millaista työtä hakee
 • • oma ala ei ole selvillä
 • • ei ole työkokemusta
 • • terveydelliset rajoitteet vaikuttavat työllistymiseen

Työnsyrjän työhönvalmennus on tavoitteellista ja osallistavaa yksilöohjausta. Valmennusjakson aikana asiakasta tuetaan työ-tai opiskelupaikan etsinnässä henkilökohtaiset taipumukset huomioiden. Asiakkuus voi sisältää työ- ja koulutuskokeiluja, työnhakua, tutustumista oppilaitoksiin sekä työnhakuasiakirjojen tekoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Työhönvalmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä nuorten lähiverkoston kanssa esim. perhe sosiaalitoimi ja hoitotahot.

Työhönvalmentaja auttaa myös työnantajaa tarvittaessa sopimusten teossa, mahdollisten tukien hakemisessa ja on käytettävissä työllistämistä edistävien toimenpiteiden aikana. Ohjautuminen hankkeeseen tapahtuu TE-toimiston kautta.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Työhönvalmentajat:
Toni Teräväinen »
puh. 050 552 4412
Merja Vahanen »
puh. 050 395 4429
etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi

Hämeenlinnan toimipiste

Birger Jaarlinkatu 11 B, 13100 Hämeenlinna

Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487
petri.siren@avainsaatio.fi


Työhön kuntoutus

Työhön kuntoutus alkaa Vakuutuskuntoutus VKK ry:n toimeksiannolla. Työhönkuntoutusprosessi voi sisältää alkuhaastattelun, työkokeilua, työnhakuvalmennusta ja/tai työhönvalmennusta. Palvelun tilaaja määrittää asiakkaan kanssa tarvittavan kokonaisuuden. Asiakkaalle laaditaan realistinen ja konkreettinen aikataulutettu suunnitelma toimenpiteistä ja tavoitteista, jotka tukevat asiakkaan työelämään pääsyä tai siellä pysymistä.

Tavoitteena on kartoittaa ja selkiyttää erilaisia konkreettisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan edetä työllistymisprosessissa. Prosessi voi sisältää myös tarvittaessa uudelleen kouluttautumissuunnitelman laatimisen. Prosessin aikana hyödynnetään Avain-säätiön osaamista ja kokemusta niin ammatinvalinnan, ura-ohjauksen kuin työkykyarvioinnin osalta. Avain-säätiöllä on laaja-alaista tuntemusta Päijät-Hämeen yrityksistä ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Jokainen etenemispolku suunnitellaan yksilöllisesti.

Toimialue:

Lahti ja Lahden seutu.

Toimeksiannot:
Tarja Nikkilä »
puh. 050 5524413

Työhönvalmentajat:
Outi Sten »
puh. 044 752 4588
etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Tuettu työtoiminta

Tuettu työtoiminta on tarkoitettu työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, jotka ohjautuvat palveluun vammaispalvelujen kautta. Tuetussa työtoiminnassa asiakkaalle etsitään hänen toiveitaan ja osaamistaan vastaava työtoimintapaikka yrityksestä tai julkiselta sektorilta. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työosuusrahaa ja korvataan työmatkoihin liittyvät kustannukset.

Työtoiminnan tarkoituksena on mielekkään toiminnan lisäksi kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia tuettuun työllistymiseen. Tukena toimii työhönvalmentaja, joka on säännöllisesti yhteydessä asiakkaaseen ja työnantajaan sekä on apuna kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti
Työhönvalmentajat:
Anna Pakarinen »
puh. 044 019 0473
Pasi Savitie »
puh. 050 400 4796
etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi

Hämeenlinnan toimipiste

Birger Jaarlinkatu 11 B, 13100 Hämeenlinna
Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487
petri.siren@avainsaatio.fi