PALVELUT

Tuettu työllistäminen ja työtoiminta

Tuettu työllistäminen ja työtoiminta on tarkoitettu työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, jotka ohjautuvat palveluun vammaispalvelujen kautta. Tuetussa työtoiminnassa asiakkaalle etsitään hänen toiveitaan ja osaamistaan vastaava työtoimintapaikka yrityksestä tai julkiselta sektorilta. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työosuusrahaa ja korvataan työmatkoihin liittyvät kustannukset.

Työtoiminnan tarkoituksena on mielekkään toiminnan lisäksi kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia tuettuun työllistymiseen. Tukena toimii työhönvalmentaja, joka on säännöllisesti yhteydessä asiakkaaseen ja työnantajaan sekä on apuna kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti
Työhönvalmentajat:
Anna Pakarinen »
puh. 044 019 0473
Pasi Savitie »
puh. 050 400 4796

Hämeenlinnan toimipiste

Birger Jaarlinkatu 11 B, 13100 Hämeenlinna
Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Työnsyrjä-hanke

Työnsyrjä on tarkoitettu 17-29-vuotiaille työttömille henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea alavalintaan ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Palvelua tarjotaan Lahden ja Hämeenlinnan toimipisteistä seutukunnallisesti.

Nuorten työhönvalmennusta on toteutettu Avain-säätiössä vuodesta 2002 lähtien erilaisin hankerahoituksin. Työhönvalmennuksen avulla on ohjattu satoja nuoria koulutukseen, työelämään tai nuoren omaa toimintakykyä vastaaviin toimenpiteisiin.

Työhönvalmennus voi olla avuksi, jos...

  • • työttömyys on pitkittynyt
  • • työnhaku ei johda tuloksiin
  • • on epäselvää, millaista työtä hakee
  • • oma ala ei ole selvillä
  • • ei ole työkokemusta
  • • terveydelliset rajoitteet vaikuttavat työllistymiseen

Työnsyrjän työhönvalmennus on tavoitteellista ja osallistavaa yksilöohjausta. Valmennusjakson aikana asiakasta tuetaan työ-tai opiskelupaikan etsinnässä henkilökohtaiset taipumukset huomioiden. Asiakkuus voi sisältää työ- ja koulutuskokeiluja, työnhakua, tutustumista oppilaitoksiin sekä työnhakuasiakirjojen tekoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Työhönvalmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä nuorten lähiverkoston kanssa esim. perhe sosiaalitoimi ja hoitotahot.

Työhönvalmentaja auttaa myös työnantajaa tarvittaessa sopimusten teossa, mahdollisten tukien hakemisessa ja on käytettävissä työllistämistä edistävien toimenpiteiden aikana. Ohjautuminen hankkeeseen tapahtuu TE-toimiston kautta.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Työhönvalmentajat:
Toni Teräväinen »
puh. 050 552 4412
Merja Vahanen »
puh. 050 395 4429

Hämeenlinnan toimipiste

Birger Jaarlinkatu 11 B, 13100 Hämeenlinna

Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Työhön kuntoutus

Työhön kuntoutus alkaa Vakuutuskuntoutus VKK ry:n toimeksiannolla. Työhönkuntoutusprosessi voi sisältää alkuhaastattelun, työkokeilua, työnhakuvalmennusta ja/tai työhönvalmennusta. Palvelun tilaaja määrittää asiakkaan kanssa tarvittavan kokonaisuuden. Asiakkaalle laaditaan realistinen ja konkreettinen aikataulutettu suunnitelma toimenpiteistä ja tavoitteista, jotka tukevat asiakkaan työelämään pääsyä tai siellä pysymistä.

Tavoitteena on kartoittaa ja selkiyttää erilaisia konkreettisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan edetä työllistymisprosessissa. Prosessi voi sisältää myös tarvittaessa uudelleen kouluttautumissuunnitelman laatimisen. Prosessin aikana hyödynnetään Avain-säätiön osaamista ja kokemusta niin ammatinvalinnan, ura-ohjauksen kuin työkykyarvioinnin osalta. Avain-säätiöllä on laaja-alaista tuntemusta Päijät-Hämeen yrityksistä ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Jokainen etenemispolku suunnitellaan yksilöllisesti.

Toimialue:

Lahti ja Lahden seutu.

Toimeksiannot:
Tarja Nikkilä »
puh. 050 5524413

Kuntoutuksen asiantuntija:
Outi Sten »
puh. 044 752 4588

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Avain-pilotti/Asiantuntija-arviointi

Palvelu on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat vahvempaa yksilöllistä tukea oman työelämätilanteensa pohdintaan ja selvittämiseen. Tavoitteena on, että asiakas saa asiantuntijan apua siihen, miten jatkaa työttömyystilanteessaan.

Palvelussa tarjoamme henkilökohtaisia tapaamisia asiantuntijan kanssa tarpeen mukaan 1-5 kertaa. Tapaamiset sisältävät keskustelua, työnhakutilanteen arviointia ja pohdintaa. Kartoitamme elämäntilannetta, tavoitteita, vahvuuksia ja osaamista kuin myös haasteita ja niiden ratkaisuja. Tarjoamme tietoa eri palveluista ja etsimme realistisia työllistymisaloja sekä väyliä niihin. Tarvittaessa otamme kantaa olemassa olevaan työkykyyn. Asiakkaat, jotka hyötyvät tarkemmasta työkyvyn kartoittamisesta, voivat jatkaa olemassa olevan työkyvyn syvempään selvitystyöhön tai vaihtoehtoisesti järjestettyyn lyhyeen työkokeiluun työkyvyn arvioimisen tueksi.

Asiakkaat ohjautuvat palveluun TE-toimiston kautta. Palvelua tarjotaan tällä hetkellä Lahden työmarkkina-alueella.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti
Työkykykoordinaattori:
Outi Sten »
puh. 044 752 4588

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Sujuvat palvelupolut

Avainsäätiö on mukana Sujuvat palvelupolut -kokeilussa, joka on uudenlainen palvelu Hämeen TE-toimiston asiakkaille. Tämä palvelukokeilu kohdennetaan työvoimapula-aloille. Näitä aloja ovat rakennus- ja metalliala sekä kuljetus ja logistiikka.

Tarjoamme työnhakijoille valmennusta:

  • » Ammatinvalintaan
  • » Koulutusvalintaan
  • » Työnhakuun ja työllistymiseen
  • » Yrityksen perustamiseen

Palveluntuottajina kokeilussa toimivat SunUra Oy, joka on erikoistunut yrityspalveluihin, Cimson Oy, joka on erikoistunut koulutus- ja valmennuspalveluihin sekä Avainsäätiö, joka on erikoistunut tuettuihin työllistymispalveluihin. Asiakkaat palveluun ohjautuvat TE-toimiston kautta.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti
Valmentajat:

Kirsi Muhli »
puh. 044 705 2517

Anna Pakarinen »
puh. 044 019 0473

Pasi Savitie »
puh. 050 400 4796

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi