PALVELUT

Arjen hallinnan tukeminen

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on keskittymisvaikeuksia, järjestelmällisyyden puutetta, aloitekyvyttömyyttä tai tarkkaavaisuuden pulmia. Valmennus on tarkoitettu myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen vaikeus, joka hankaloittaa perheen arkea.

Lapsella tai nuorella voi olla tuen tarvetta esim.

  • • koulunkäynnissä tai opiskelussa
  • • opiskeluun tai työelämään siirtymisessä
  • • itsenäistymisessä
  • • sosiaalisissa taidoissa
  • • arjen rutiineissa
  • • oman toiminnanohjaksen säätelyssä

Valmennus perustuu ratkaisukeskeisten menetelmien käyttöön, jossa lähdetään omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisestä. Tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat mahdollisia, konkreettisia ja arjessa toteutettavissa olevia. Valmennus suunnitellaan yksilöllisesti ja se toteutetaan lapsen tai nuoren omassa toimintaympäristössä.

Valmennukseen hakeudutaan joko yksityisesti, kunnan tai muun organisaation maksusitoumuksella. Valmennusta voi hankkia myös lyhytkestoisena rajatun ongelman purkamiseen. Tapaamismäärät sovitaan tuen tarpeen mukaisesti.

Avain-säätiön valmentajat toimivat Lahdessa ja sen lähiympäristössä.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Yhteydenotot:
palvelupäällikkö
Tarja Nikkilä
050 552 4413