Hankkeet

AvainSteppi-hanke

AvainSteppi tarjoaa laajennettua työhönvalmennusta 17-29-vuotiaille Hämeen alueen kuntien työllisyydenhoidon, työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille.

Valmennus voi olla avuksi, jos...

  • • ei ole työkokemusta
  • • työttömyys on pitkittyny
  • • työnhaku ei johda tuloksiin
  • • alanvaihto on ajankohtainen tai oma ala ei ole selvillä
  • • opinnot ovat keskeytyneet
  • • opinnot tulisi saattaa loppuun
  • • terveydelliset rajoitteet vaikuttavat työllistymiseen

Valmennus toteutetaan pääosin yksilövalmennuksena, jonka lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmävalmennukseen. Valmennusjakson aikana asiakasta tuetaan työ- tai opiskelupaikan etsinnässä henkilökohtaiset taipumukset huomioiden. Asiakkuus voi sisältää työ- ja koulutuskokeiluja, työnhakua, tutustumista oppilaitoksiin sekä työnhakuasiakirjojen tekoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Valmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä nuorten lähiverkoston kanssa esim. perhe, sosiaalitoimi ja hoitotahot.

Valmentaja auttaa myös työnantajaa tarvittaessa sopimusten teossa, mahdollisten tukien hakemisessa ja on käytettävissä työllistämistä edistävien toimenpiteiden aikana. Ohjautuminen hankkeeseen tapahtuu oman kunnan työllisyydenhoidon, pääosin työllisyyden kuntakokeilun kautta.

Nuorten työhönvalmennusta on toteutettu Avain-säätiössä vuodesta 2002 lähtien erilaisin hankerahoituksin. Työhönvalmennuksen avulla on ohjattu satoja nuoria koulutukseen, työelämään tai nuoren omaa toimintakykyä vastaaviin toimenpiteisiin.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Valmentajat:
Toni Teräväinen »
projektipäällikkö (opintovapaalla)
puh. 050 552 4412

Outi Hautaniemi »
puh. 044 705 2517

Anna Pakarinen »
puh. 044 019 0473

Maarit Kauhala »
puh. 044 712 9466

Hämeenlinnan toimipiste

Suomen kasarmi rakennus 2, 2. krs, 13130 Hämeenlinna

Valmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi