v

Hankkeet

Poveria-kurssit

Nuorten (17-29-vuotiaat) aikuisten sosiaalisia taitoja, arjen hallintaa ja osallistumismahdollisuuksia vahvistava hanke. Nuorille, joilla ei tällä hetkellä ole työ- tai opiskelupaikkaa tai opinnot ovat katkolla. Nuoret voivat olla työttöminä työnhakijoina Te-toimistossa.

Toiminta on kurssimuotoista, toiminnallista yhdessä tekemistä. Toiminnan avulla nuoret käsittelevät elämästään nousevia teemoja ja pohtivat tavoitteitaan. Jokainen voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja taitojaan, ja sitä kautta hahmottaa mahdollisuuksiaan ja unelmiaan. Nuoret suunnittelevat toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa. Kurssin aikana toteutetaan muun muassa jokin projekti esim. tapahtuma, toimintapäivä tai näyttely jonka nuoret ideoivat. Ryhmän jäsenillä on vastuu yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Kurssi kestää viisi kuukautta, kahtena päivänä viikossa neljä tuntia päivässä. Lisäksi tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.

Seuraavat kurssit alkavat elokuussa 2021.

Toiminnassa keskeistä ovat erilaisten menetelmien käyttö, kuten ratkaisukeskeiset ja yhteistoiminnalliset ja luovat menetelmät. Vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomiota viestinnän esteettömyyteen. Tärkeää on myös vertaistuki, ryhmähengen luominen, yhdessä tekeminen ja kokeminen.

Tavoitteena on tukea nuorta löytämään oma polkunsa, edistää sosiaalisia taitoja, arjenhallintaa ja työ- ja opiskeluvalmiuksia. Nuoren kanssa laaditaan henkilökohtainen etenemissuunnitelma. Tavoitteena on edistää nuoren osallistumismahdollisuuksia, vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä.

Tavoitteena on kehittää toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kurssille hakeutuminen

Nuori itse tai hänen lähityöntekijänsä voi ottaa yhteyttä työntekijään soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Kerromme mielellämme lisää ja sovimme tapaamisen tutustumisen merkeissä.


Avainsäätiön hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Sosiaali ja terveysministeriön tukema hanke.

Avoin Poveria-paja

Avoin Poveria-paja on toistaiseksi tauolla korona-tilanteesta johten.


Yhteystiedot

Tuire Walther, ohjaaja »
puh. 044 777 7498
tuire.walther@avainsaatio.fi

Virpi Hämäläinen, ohjaaja »
puh. 050 409 7890
virpi.hamalainen@avainsaatio.fi

Tarja Nikkilä, projektipäällikkö »
puh. 050 552 4413
tarja.nikkila@avainsaatio.fi


Esitteet

Poveria »
Poveria tulostettava »
Avoin Poveria-paja »
Avoin Poveria-paja tulostettava »


Löydät Poveria-hankkeen myös Instagramista sekä Facebookista!

Oivallus-työväline

Oivallus-työväline on tarkoitettu sosiaalisten taitojen itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi.

Oivallus-materiaali sisältää käyttöohjeen ja arviointiasteikko- ja väittämäkortit.


TULOSTA KÄYTTÖOHJE »
TULOSTA ARVIOINTI- ja VÄITTÄMÄKORTIT »