Hankkeet

Työnsyrjä-hanke

Työnsyrjä on tarkoitettu 17-29-vuotiaille työttömille henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea alavalintaan ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Palvelua tarjotaan Lahden ja Hämeenlinnan toimipisteistä seutukunnallisesti.

Nuorten työhönvalmennusta on toteutettu Avain-säätiössä vuodesta 2002 lähtien erilaisin hankerahoituksin. Työhönvalmennuksen avulla on ohjattu satoja nuoria koulutukseen, työelämään tai nuoren omaa toimintakykyä vastaaviin toimenpiteisiin.

Työhönvalmennus voi olla avuksi, jos...

  • • työttömyys on pitkittynyt
  • • työnhaku ei johda tuloksiin
  • • on epäselvää, millaista työtä hakee
  • • oma ala ei ole selvillä
  • • ei ole työkokemusta
  • • terveydelliset rajoitteet vaikuttavat työllistymiseen

Työnsyrjän työhönvalmennus on tavoitteellista ja osallistavaa yksilöohjausta. Valmennusjakson aikana asiakasta tuetaan työ-tai opiskelupaikan etsinnässä henkilökohtaiset taipumukset huomioiden. Asiakkuus voi sisältää työ- ja koulutuskokeiluja, työnhakua, tutustumista oppilaitoksiin sekä työnhakuasiakirjojen tekoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Työhönvalmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä nuorten lähiverkoston kanssa esim. perhe sosiaalitoimi ja hoitotahot.

Työhönvalmentaja auttaa myös työnantajaa tarvittaessa sopimusten teossa, mahdollisten tukien hakemisessa ja on käytettävissä työllistämistä edistävien toimenpiteiden aikana. Ohjautuminen hankkeeseen tapahtuu TE-toimiston kautta.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Työhönvalmentajat:
Toni Teräväinen »
puh. 050 552 4412

Outi Hautaniemi »
puh. 044 705 2517

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi

Hämeenlinnan toimipiste

Suomen kasarmi rakennus 2, 2. krs, 13130 Hämeenlinna

Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487
petri.siren@avainsaatio.fi