Henkilöstö

Pia Pulkkinen

yhteisönohjaaja, puhetulkki

Olen koulutukseltani sosionomi ja puhevammaisten tulkki. Tulin Avain-säätiöön vuonna 2014 työskentelemään yhteisönohjaajana. Aikaisemmin olen työskennellyt asumispalveluissa ja toimintakeskuksessa työ- ja päivätoiminnan ohjaajan tehtävissä ja erityispalvelujen asiantuntijayksikössä AAC-ohjaajan tehtävissä.

Työtehtäviini kuuluu ohjata ja kouluttaa asiakkaita, lähi-ihmisiä ja kokonaisia yhteisöjä puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) keinojen käytössä, ja ideoida ja valmistaa erilaisia kommunikointimateriaaleja.

Ammattitaitoani pidän yllä osallistumalla lisä-ja täydennyskoulutuksiin ja verkostotapaamisiin, ja seuraamalla aktiivisesti alan kehitystä verkon, sosiaalisen median ja kirjallisuuden kautta. Työskentelen asiakaslähtöisesti huomioiden asiakkaiden vahvuudet, mielenkiinnon kohteet, toiveet ja tarpeet.

Vapaa-aikani kuluu muun muassa ulkoilun, kulttuurin ja penkkiurheilun parissa.

« Palaa edelliselle sivulle