Tiedotteet

Toiveista todeksi-hanke

Toiveista todeksi kurssit on suunnattu 30–64-vuotiaille Päijät-hämäläisille työttömille tai työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville henkilöille. Uudet kurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa.

Kurssi toteutuu ryhmämuotoisena toimintana, jossa teemoina ovat työllistymisen taidot, psyykkiset ja fyysiset voimavarat ja oman polun etsiminen. Yhtenä vahvana tavoitteena on myös sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Kurssin kesto on viisi kuukautta ja toimintaa on kahtena päivänä viikossa klo 9-13.

Yhteystiedot ja lisätietoja toiminnasta löytyy hankkeen sivuilta täältä


Korona-pandemia ja Avainsäätiön toiminta

Jos on jotakin huonoa, aina on myös jotakin hyvää! Olemme päättäneet hyödyntää poikkeuksellista tilannetta verkko- ja ruutuvälitteisen toiminnan/etäyhteyksien käyttöönottamiseksi ja aktivoimiseksi. Linjasimme seuraavaa:

• Avain-säätiön palveluissa pyritään noudattamaan THL:n ja muiden viranomaisten antamia ohjeita.
• Palvelut toimivat tällä hetkellä osittain lähitapaamisina ja osittain etätoiminnoilla puhelimen tai tietokoneen välityksellä.
• Pyrimme siihen, että kontakteja tai tapaamisia ei peruta, mutta niiden toteutus tapahtuu erilaisin järjestelyin.
• Toiveista todeksi ja Poveria –kurssit toteutetaan joko lähitapaamisina rajoitusten mukaisesti tai tarvittaessa etäryhmänä.
• Jos asiakkaamme ovat esimerkiksi työharjoittelussa, toiminta voi jatkua ennallaan työpaikoilla, jos hallitus, muut viranomaiset tai yhteistyöyritykset eivät linjaa toisin.
• Työpaikkavierailuja ja muualla kuin toimistolla tapahtuvia tapaamisia voidaan toteuttaa viranomaisten antamien linjausten mukaisesti.

Nyt tarvitaan meiltä jokaiselta ymmärrystä, joustoa, rauhallisuutta ja uudenlaisten toimintamallien kokeilua ja omaksumista. Ennen kaikkea pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

Kristiina Korkala
säätiön johtaja


Manu-koiran seikkailut

Puhemotoriikkaa sisältäviä toiminnallisia tuokioita lapsille

Tuote on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintatuokioiden sisällöksi pienryhmille. Tavoitteena on tukea lapsen puhemotoriikan ja kielellisen tietoisuuden kehittymistä.

Helppokäyttöinen A3-kokoinen kierrekirja sisältää toiminnallisia harjoituksia, yksityiskohtaiset ohjeet ohjaajalle ja lapsia kiehtovan kuvituksen kuuteen tuokioon. Kuvat toimivat vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena. Materiaalin sisällön on suunnitellut yhteisöllisen kuntoutuksen puheterapeutti Taina Olkinuora.


Poveria-hanke

On tarkoitettu 17- 29-vuotiaille lahtelaisille, hollolalaisille ja orimattilalaisille nuorille. Kurssilla vahvistetaan sosiaalisia taitoja, arjen hallintaa ja etsitään omaa polkua.

Toiminta on ryhmämuotoista, toiminnallista yhdessä tekemistä. Kurssi kestää viisi kuukautta, kahtena päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan. Kurssi on maksuton. Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä projektityöntekijään tai lähityöntekijääsi. Lisätietoja nettisivuillamme.


Ruutystävät - tapaaminen kuvapuhelun avulla

Toiminta on tarkoitettu ikääntyvien yksinäisyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen netin välityksellä toimivan ryhmätoiminnan avulla. Ruutuystävät-toiminta sisältää ryhmämuotoisia, ohjattuja ja säännöllisesti toteutettavia tuokioita Skype-ohjelman avulla. Henkilöt liittyvät videopuheluryhmään kotoaan omalla tabletilla tai tietokoneella. Ryhmään liittymisen tueksi saa henkilökohtaista opastusta.

.

Mukaan pääsevät yli 65-vuotiaat ikääntyvät, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi. Yksinäisyys voi johtua monesta eri syystä esim. liikkumiseen, ympäristöön tai terveyteen liittyen. Syynä voi olla myös omaisesta huolehtiminen, kun mahdollisuus lähteä kodin ulkopuolelle on rajoittunut.

Verkkokahvila-hankkeessa ja verkkokahvilan vetäjinä toimivat projektipäällikkö Elina Waajakoski ja projektityöntekijä Kirsi Nykopp. Keskusteluissa käydään läpi päivänpolttavia asioita aivan kuin missä tahansa rupatteluhetkessä ystävien kesken. Toimintaan tarvitaan vapaaehtoisia tukihenkilöiksi ja tekniseksi tueksi. Toimiston käyntiosoite on Vesijärvenkatu 11 C. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoja: elina.waajakoski@avainsaatio.fi

Muistathan myös koulutuksemme!