PALVELUT

Työelämään ohjaus

Työelämään ohjaukseen kuuluvat Tuettu työllistäminen ja työtoiminta, AvainSteppi-hanke, Työhön kuntoutus ja Avain-arviointi. Olemme aloittaneet palvelujen tarjoamisen myös Forssan seudulla.

Tuettu työllistäminen ja työtoiminta

Tuettu työllistäminen ja työtoiminta on tarkoitettu työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, jotka ohjautuvat palveluun vammaispalvelujen kautta. Tuetussa työtoiminnassa asiakkaalle etsitään hänen toiveitaan ja osaamistaan vastaava työtoimintapaikka yrityksestä tai julkiselta sektorilta. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työosuusrahaa ja korvataan työmatkoihin liittyvät kustannukset.

Työtoiminnan tarkoituksena on mielekkään toiminnan lisäksi kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia tuettuun työllistymiseen. Tukena toimii työhönvalmentaja, joka on säännöllisesti yhteydessä asiakkaaseen ja työnantajaan sekä on apuna kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Hämeenlinnan toimipiste

Suomen kasarmi rakennus 2, 2. krs, 13130 Hämeenlinna
Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


AvainSteppi-hanke

AvainSteppi tarjoaa laajennettua työhönvalmennusta 17-29-vuotiaille Hämeen alueen kuntien työllisyydenhoidon, työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille.

Valmennus voi olla avuksi, jos...

  • • ei ole työkokemusta
  • • työttömyys on pitkittynyt
  • • työnhaku ei johda tuloksiin
  • • alanvaihto on ajankohtainen tai oma ala ei ole selvillä
  • • opinnot ovat keskeytyneet
  • • opinnot tulisi saattaa loppuun
  • • terveydelliset rajoitteet vaikuttavat työllistymiseen

Valmennus toteutetaan pääosin yksilövalmennuksena, jonka lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmävalmennukseen. Valmennusjakson aikana asiakasta tuetaan työ- tai opiskelupaikan etsinnässä henkilökohtaiset taipumukset huomioiden. Asiakkuus voi sisältää työ- ja koulutuskokeiluja, työnhakua, tutustumista oppilaitoksiin sekä työnhakuasiakirjojen tekoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Valmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä nuorten lähiverkoston kanssa esim. perhe, sosiaalitoimi ja hoitotahot.

Valmentaja auttaa myös työnantajaa tarvittaessa sopimusten teossa, mahdollisten tukien hakemisessa ja on käytettävissä työllistämistä edistävien toimenpiteiden aikana. Ohjautuminen hankkeeseen tapahtuu oman kunnan työllisyydenhoidon, pääosin työllisyyden kuntakokeilun kautta.

Nuorten työhönvalmennusta on toteutettu Avain-säätiössä vuodesta 2002 lähtien erilaisin hankerahoituksin. Työhönvalmennuksen avulla on ohjattu satoja nuoria koulutukseen, työelämään tai nuoren omaa toimintakykyä vastaaviin toimenpiteisiin.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Valmentajat:
Toni Teräväinen »
projektipäällikkö (opintovapaalla)
puh. 050 552 4412

Outi Hautaniemi »
puh. 044 705 2517

Anna Pakarinen »
puh. 044 019 0473

Maarit Kauhala »
puh. 044 712 9466

Hämeenlinnan toimipiste

Suomen kasarmi rakennus 2, 2. krs, 13130 Hämeenlinna

Valmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Työhön kuntoutus

Työhön kuntoutus alkaa Vakuutuskuntoutus VKK ry:n toimeksiannolla. Työhönkuntoutusprosessi voi sisältää alkuhaastattelun, työkokeilua, työnhakuvalmennusta ja/tai työhönvalmennusta. Palvelun tilaaja määrittää asiakkaan kanssa tarvittavan kokonaisuuden. Asiakkaalle laaditaan realistinen ja konkreettinen aikataulutettu suunnitelma toimenpiteistä ja tavoitteista, jotka tukevat asiakkaan työelämään pääsyä tai siellä pysymistä.

Tavoitteena on kartoittaa ja selkiyttää erilaisia konkreettisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan edetä työllistymisprosessissa. Prosessi voi sisältää myös tarvittaessa uudelleen kouluttautumissuunnitelman laatimisen. Prosessin aikana hyödynnetään Avain-säätiön osaamista ja kokemusta niin ammatinvalinnan, ura-ohjauksen kuin työkykyarvioinnin osalta. Avain-säätiöllä on laaja-alaista tuntemusta Päijät-Hämeen yrityksistä ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Jokainen etenemispolku suunnitellaan yksilöllisesti.

Toimialue:

Lahti ja Lahden seutu.

Toimeksiannot:
Tarja Nikkilä »
puh. 050 552 4413

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Avain-arviointi

Palvelu on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat vahvempaa yksilöllistä tukea oman työelämätilanteensa pohdintaan ja selvittämiseen. Tavoitteena on, että asiakas saa asiantuntijan apua siihen, miten jatkaa työttömyystilanteessaan.

Palvelussa tarjoamme henkilökohtaisia tapaamisia asiantuntijan kanssa tarpeen mukaan 1-5 kertaa. Tapaamiset sisältävät keskustelua, työnhakutilanteen arviointia ja pohdintaa. Kartoitamme elämäntilannetta, tavoitteita, vahvuuksia ja osaamista kuin myös haasteita ja niiden ratkaisuja. Tarjoamme tietoa eri palveluista ja etsimme realistisia työllistymisaloja sekä väyliä niihin. Tarvittaessa otamme kantaa olemassa olevaan työkykyyn. Asiakkaat, jotka hyötyvät tarkemmasta työkyvyn kartoittamisesta, voivat jatkaa olemassa olevan työkyvyn syvempään selvitystyöhön tai vaihtoehtoisesti järjestettyyn lyhyeen työkokeiluun työkyvyn arvioimisen tueksi.

Asiakkaat ohjautuvat palveluun kuntakokeilun tai TE-toimiston kautta. Palvelua tarjotaan tällä hetkellä Lahdessa.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Tiedustelut:
Asiantuntija
Virpi Mandelin
044 493 5323
etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Avainarvioinnin esite »

Palveluräätäli - nuorten valmennuspalvelu

Työllisyyspalvelu 18-29-vuotiaille TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille. Henkilökohtainen valmentaja ohjaa asiakasta kohti työtä, osaamisen kehittämistä tai rakentaa tuettuja polkuja kohti työllistymistä. Palvelu räätälöidään kunkin tilanteeseen sopivaksi. Toimimme yhteistyökumppanina SunUran ja Mielen ry:n kanssa.

Forssa


Valmentaja:
Jonna Patjas »
puh. 044 752 4588

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi