PALVELUT

AvainStartti – laajennettu valmennus

AvainStartti tarjoaa laajennettua valmennusta 18–40-vuotiaille lahtelaisille ja hämeenlinnalaisille työllisyydenhoidon asiakkaille, jotka hyötyvät yksilöllisestä valmennuksesta työ- ja koulutustavoitteen edistämiseksi.

Avainstartti on avuksi esimerkiksi, jos asiakkaan

 • • työttömyys on vaarassa pitkittyä tai on pitkittynyt.
 • • omatoiminen työnhaku ei johda tuloksiin.
 • • työ- ja toimintakykyä rajoittavat terveydelliset, sosiaaliset, mielenterveyden, neurokirjon tai oppimisen haasteet.
 • • digitaalinen osaaminen tarvitsee vahvistusta sähköiseen työnhakuun ja asiointiin.
 • • elämäntilanne on sellainen, että asiakas on halukas sitoutumaan valmennukseen.

Avainstartissa

Tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai koulutuksen aloittaminen. Valmennus toteutetaan pääosin yksilövalmennuksena, lähi- ja/tai etätapaamisina.

Työskentely on ratkaisukeskeistä, rinnalla kulkevaa, yksilöllistä ja tavoitteellista. Valmennuksessa hyödynnetään myös digitaalisia harjoitteita. Valmennuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien ja muun verkoston kanssa. Tarvittaessa asiakas ohjataan muiden palveluiden piiriin.

Valmennuksen teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • • oman polun suunnittelu
 • • vahvuudet
 • • työnhakutaidot
 • • työkokeilupaikan etsiminen
 • • koulutusvaihtoehdot
 • • työturvallisuuskortti- / hygieniapassikoulutus
 • • digitaaliset harjoitteet
 • • ryhmävalmennukset
Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Valmentajat:
Toni Teräväinen »
projektipäällikkö
puh. 050 552 4412

Anna Pakarinen »
puh. 044 019 0473

Jenny Ahola-Virtanen »
puh. 044 705 2517

Hämeenlinnan toimipiste

Suomen kasarmi rakennus 2, 2. krs, 13130 Hämeenlinna

Valmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487

Valmentaja:
Jouko Mikkola »
puh. 044 712 9466

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi


Tuettu työllistäminen ja työtoiminta

Tuettu työllistäminen ja työtoiminta on tarkoitettu työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, jotka ohjautuvat palveluun vammaispalvelujen kautta. Tuetussa työtoiminnassa asiakkaalle etsitään hänen toiveitaan ja osaamistaan vastaava työtoimintapaikka yrityksestä tai julkiselta sektorilta. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työosuusrahaa ja korvataan työmatkoihin liittyvät kustannukset.

Työtoiminnan tarkoituksena on mielekkään toiminnan lisäksi kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia tuettuun työllistymiseen. Tukena toimii työhönvalmentaja, joka on säännöllisesti yhteydessä asiakkaaseen ja työnantajaan sekä on apuna kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Hämeenlinnan toimipiste

Suomen kasarmi rakennus 2, 2. krs, 13130 Hämeenlinna
Työhönvalmentaja:
Petri Sirén »
puh. 050 363 7487

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi