PALVELUT

Yhteisönohjaus (AAC)

Mitä?

Yhteisönohjaus on viestintätaitojen kehittämistä lapsen tai aikuisen lähiyhteisöissä, joissa erilainen vuorovaikutus on haaste. Puhetta tukevia ja korvaavia viestintäkeinoja eli AAC-keinoja ovat ele-, kuva- ja esineviestintä, tukiviittominen, piirtäminen ja kirjoittaminen sekä erilaisten viestinnän apuvälineiden (esim. kommunikointikansioiden, puhelaitteiden tai tablettien) käyttö. Yhteisönohjaus voi sisältää ohjausta, koulutusta, mallinnusta, asiakaskohtaisen materiaalin valmistamista ja/tai lainaamista asiakkaan lähiyhteisöille.

Miksi

Ohjaus luo kuntouttavaa arkea ja lisää osallisuutta. Ohjauksen avulla perheen/yhteisön jäsenet voivat kehittää vuorovaikutustapaansa ja löytää uusia keinoja ja välineitä toimia lapsen/aikuisen kanssa. Ohjaus voi myös luoda pohjaa yksilökuntoutukselle, tukea sen päämääriä arjen viestinnässä tai viedä sen tuloksia käytäntöön.

Miten?

Asiakas tai lähiyhteisö voi hakea yhteisönohjausta oman kunnan sosiaalitoimesta.Hakemuksen (vammaispalveluhakemus/sopeutumisvalmennus) liitteenä tulee olla lääkärin ja/tai puheterapeutin suositus yhteisönohjauksesta (AAC-ohjauksesta).Yhteisönohjausta voi ostaa myös yksityisesti suoraan Avain-säätiöltä.

Kenelle?

Ohjaus on tarkoitettu kaikille lähi-ihmisille, joiden kanssa lapsi tai aikuinen päivittäin toimii kuten perhe, päiväkoti, koulu, työ- tai päivätoimintayhteisöt, sukulaiset, ystävät ja harrastuspiirit. Ohjauksen osallistujat ja tuntimäärät sovitaan yhdessä asiakkaan/perheen, hänen lähiyhteisönsä sekä maksajatahon kanssa.

Kuka?

Avainsäätiön yhteisönohjaaja

LAHTI
Pia Pulkkinen »
puh. 044 729 8711