Avain-säätiö

Avain-säätiö

Avain-säätiö edistää eri tavoin tukea tarvitsevien, kuten vammaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja.Harjoitamme omaa ja yhteistyökumppaneidemme palvelutoimintaa tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Toimimme aktiivisesti alan verkostoissa ja yhteistyöfoorumeissa.

Organisaatio ja hallitus

Avain-säätiön toimielintasoisesta päätöksenteosta vastaa säätiön hallitus ja operatiivisesta toiminnasta säätiön johtaja. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla vammaisen omainen ja yhden vammaisten erityispalveluiden asiantuntija. Kolme jäsentä on säätiön yhteistyötahoista.

Toimivan hallituksen jäsenet ovat:

- Päivi Hiltunen, Lahti
- Päivi Myllymäki, omaisjäsen, Lahti
- Aimo Strömberg, sosiaalineuvos, Hyvinkää
- Markku Ojanen, professori, Lempäälä
- Leena Kunttunen, Hollola

Säätiön johtaja huolehtii hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta sekä toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan ylläpidosta hyväksytyn talousarvion puitteissa. Johtajan lisäksi säätiö palkkaa muuta henkilöstöä projekteihin tarpeen mukaan.

HISTORIA

Avain-säätiön historia alkaa vuodesta 1985, jolloin Etelä-Hämeen erityshuoltopiirin kuntainliitto perusti Etelä-Hämeen Vammaistalosäätiö-nimisen säätiön.

Kyseisen säätiön tarkoituksena oli edistää kuntainliiton alueella vammaisten, ensisijaisesti kehitysvammaisten työ- ja asumisvalmiuksien parantamista. Merkittävimpiä hankkeita säätiöllä olivat mm. Päijät-Hämeen hoitokotien ja useiden työ- ja päivätoimintakeskusten rakentaminen ja jälleenvuokraaminen erityishuoltopiirin käyttöön.

Viidessätoista vuodessa erityishuollon toimintaympäristö koki suuria muutoksia. Vuonna 2000 katsottiin tarpeelliseksi laajentaa säätiön toimintaa tuottamaan myös alan palveluja ja laajentaa toiminta-alue koko maata kattavaksi. Sääntöjä esitettiin muutettavaksi siten, että jatkossa säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla vammaisen omainen ja yhden vammaisten erityispalvelujen asiantuntija ja muut kolme jäsentä säätiön yhteistyötahoista.

16.05.2000 Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti säätiön nimeksi Avain-säätiö sekä hyväksyi muutetut säännöt.

MEDIA

Voit ladata Avain-säätiön logopaketin (.zip) itsellesi alla olevasta linkistä. Paketissa on kolme eri logoversiota sekä printtiä varten (.pdf) kuin digitaaliseen (.png) käyttöön.

Avainsäätiön logo

LATAA LOGOPAKETTI klikkaamalla tästä.LASKUTUSTIEDOT

Käytössämme on osto- ja kululaskujemme sähköinen käsittely. Tämän seurauksena vastaanotamme laskunne mieluiten verkkolaskuna.

Avain-säätiö sr, 0666806-0
Verkkolaskuosoitteen tunnus:
003706668060
Operaattori:
Maventa, välittäjätunnus 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä:
DABAFIHH


Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta lähettää meille verkkolaskuja, voitte lähettää paperilaskut skannauspalveluosoitteeseen.

Avain-säätiö sr
06668060
PL 100
80020 Kollektor Scan