Hankkeet

Hämeen malli – vaikuttavuutta työ- ja koulutuskokeiluihin

Hankkeen avulla pyritään ratkomaan työttömyyden haastetta ja toisaalta lisäämään työvoiman saatavuutta kehittämällä uutta työ- ja koulutuskokeilumallia.

Hankkeen kohderyhmiä ovat:


 • 16–64-vuotiaat hämäläiset, jotka ovat työnhakijoita, työttömiä ja/tai työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia henkilöitä
 • Avainsäätiön painopisteenä hankkeen asiakasryhmistä ovat nuoret, ikääntyvät ja osatyökykyiset työnhakijat, jotka haluavat tukea työ- tai koulutuskokeiluun liittyvissä asioissa.
 • Yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, joille työ- ja koulutuskokeilujen kehittämisprosessi mahdollistaa kokeilujen hyödyntämisen uudella tavalla rekrytoinnin välineenä
 • Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka haluavat mahdollistaa työ- ja koulutuskokeiluita omissa organisaatioissaan
 • Työvoimaviranomaiset, jotka hyötyvät työ- ja koulutuskokeiluiden määrän ja vaikuttavuuden lisääntymisestä
 • Hämeen malli -hankkeessa asiakasta autetaan löytämään vaikuttavia ratkaisuja, jotka edistävät työ- ja koulutuspolulle hakeutumisessa. Asiakastyö toteutetaan monimuotoisesti erilaisia menetelmiä hyödyntäen asiakkaan tarpeet huomioiden.

  Kehittämis- ja pilotointityössä selkiytetään työnantajan, työkokeilijan ja työyhteisön jäsenten roolia uudella tavalla.

  Lisäksi hankkeessa:


 • Pilotoidaan ja kehitetään mentorointimalli työkokeilun vaikuttavuuden vahvistamiseksi
 • Kehitetään viestintää uudella tavalla
 • Asemoidaan työ- ja koulutuskokeilujen roolia ja toimivuutta uudessa työllisyyspalveluiden kokonaisuudessa TE-palveluiden siirtyessä kuntien vastuulle (TE2024-uudistus)
 • Kehitetään ja pilotoidaan työ- ja koulutuskokeiluiden opinnollistamista
 • Kehitetään tulevaisuusvalmennusta
 • Hämeen malli -hanke toteutetaan yhteistyössä Dilan, Avain-säätiön, Hyrian ja Tavastian kanssa.

  Hankkeelle on myönnetty ESR+ osarahoitus.


  Ota yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.
  Kerron mielelläni toiminnasta lisää.

  Elina Savolainen »
  Projektityöntekijä
  044 746 7129

  Sähköposti: etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi