PALVELUT

Puhevammaisten henkilöiden tulkkaus

Kuka on oikeutettu tulkkauspalveluun?

Henkilöllä, jolla on vamman tai sairauden vuoksi vaikea tuottaa tai ymmärtää puhuttua tai kirjoitettua kieltä, on oikeus käyttää puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua. Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää, että henkilöllä on jokin toimiva viestintämenetelmä, jolla hän kykenee ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla.

Avain-säätiö toimii Kelan sopimuskumppanina. Tarjoamme palvelua asiakkaan tarpeiden mukaisesti asiointiin, harrastuksiin, virkistymiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai ulkomaanmatkalle. Lisäksi tarjoamme vaativan tason tulkkauspalvelua kuten seminaari- ja kokoustulkkausta.

Tulkkauspalvelua on oikeus käyttää vähintään 180 tuntia vuodessa. Lisätunteja myönnetään, jos se on perusteltua. Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Lisätietoja saa Kelan toimistosta tai internet-sivuilta www.kela.fi/vatu. Palvelu on käyttäjälle maksutonta.

Lahden toimipiste

Saimaankatu 18 B, 15140 Lahti

Puhetulkit

Teija Frilander »
050 395 4421

etunimi.sukunimi@avainsaatio.fi