Ryhmätoiminnat

Poveria-kurssit

Nuorten (17-29-vuotiaat) aikuisten sosiaalisia taitoja, arjen hallintaa ja osallistumismahdollisuuksia vahvistava toiminta. Nuorille, joilla ei tällä hetkellä ole työ- tai opiskelupaikkaa tai opinnot ovat katkolla. Nuoret voivat olla työttöminä työnhakijoina Te-toimistossa.

Toiminta on kurssimuotoista, toiminnallista yhdessä tekemistä. Toiminnan avulla nuoret käsittelevät elämästään nousevia teemoja ja pohtivat tavoitteitaan. Jokainen voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja taitojaan, ja sitä kautta hahmottaa mahdollisuuksiaan ja unelmiaan. Nuoret suunnittelevat toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa. Kurssin aikana toteutetaan muun muassa jokin projekti esim. tapahtuma, toimintapäivä tai näyttely jonka nuoret ideoivat. Ryhmän jäsenillä on vastuu yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Kurssi kestää viisi kuukautta, kahtena päivänä viikossa neljä tuntia päivässä. Lisäksi tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.

Seuraavat kurssit alkavat 7. ja 8. elokuuta.

Toiminnassa keskeistä ovat erilaisten menetelmien käyttö, kuten ratkaisukeskeiset ja yhteistoiminnalliset ja luovat menetelmät. Vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomiota viestinnän esteettömyyteen. Tärkeää on myös vertaistuki, ryhmähengen luominen, yhdessä tekeminen ja kokeminen.

Tavoitteena on tukea nuorta löytämään oma polkunsa, edistää sosiaalisia taitoja, arjenhallintaa ja työ- ja opiskeluvalmiuksia. Nuoren kanssa laaditaan henkilökohtainen etenemissuunnitelma. Tavoitteena on edistää nuoren osallistumismahdollisuuksia, vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä.

Tavoitteena on kehittää toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kurssille hakeutuminen

Nuori itse tai hänen lähityöntekijänsä voi ottaa yhteyttä työntekijään soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Kerromme mielellämme lisää ja sovimme tapaamisen tutustumisen merkeissä.


Toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Sosiaali ja terveysministeriön tukema hanke.

Avoin Poveria-paja

Avoin Poveria-paja alkaa 3.2. kello 13-15

Kahvittelua, rentoa yhdessäoloa, ja mukavaa toimintaa vertaisohjaajien kanssa.

Jokaisella kerralla on oma teema, joka voi liittyä esimerkiksi:

 • liikuntaan
 • terveyteen
 • kädentaitoihin
 • itsetuntemukseen
 • Avoimessa pajassa on mahdollisuus tutustua Poveria-kurssin toimintaan.

  Paikka: Avainsäätiö, Saimaankatu 18 A, Lahti


  Yhteystiedot

  Virpi Hämäläinen, projektipäällikkö »
  puh. 050 409 7890
  virpi.hamalainen@avainsaatio.fi

  Tuire Walther, ohjaaja »
  puh. 044 777 7498
  tuire.walther@avainsaatio.fi


  Esitteet

  Poveria »


  Löydät Poverian myös Instagramista sekä Facebookista!

  Oivallus-työväline

  Oivallus-työväline on tarkoitettu sosiaalisten taitojen itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi.

  Oivallus-materiaali sisältää käyttöohjeen ja arviointiasteikko- ja väittämäkortit.


  TULOSTA KÄYTTÖOHJE »
  TULOSTA ARVIOINTI- ja VÄITTÄMÄKORTIT »