Henkilöstö

Teija Frilander

puhetulkki

Olen työskennellyt Avain-säätiöllä puhevammaisten henkilöiden tulkkina vuodesta 2006 lähtien. Tätä ennen työskentelin pitkään kehitysvammapalveluissa. Koulutustaustaltani olen perushoitaja, kehitysvammaisten ohjaaja ja muistihoitaja. Koulutustani olen täydentänyt puhevammaisten tulkin erityisammattitutkinnolla.

Käytän työssäni erilaisia kommunikointimenetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuten erilaiset kommunikointikansiot ja -ohjelmat, tukiviittomat, nopea piirtäminen, epäselvän puheen, eleiden, ilmeiden, ääntelyn ja esineiden tulkkausta.

Puhetulkin työ on kiinnostavaa ja haastavaa eikä kahta samanlaista päivää ole. Tulkkina en mielestäni koskaan ole valmis vaan kehityn sekä opin uutta koko ajan. Se onkin tämän ammatin yksi upeimmista asioista.

Asiakkaita on aina lapsista ikäihmisiin ja heillä jokaisella on oma erityinen tapansa viestiä. Työssä pidän tärkeänä sitä, että asiakkaat tulevat kuulluksi kaikissa elämäntilanteissa ja että heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan.

Jos tulkkauksilta jää aikaa, niin huolehdin Avain-säätiön tuottaman materiaalin valmistuksesta.

Vapaa-aikani kuluu käsitöitä tehden, luonnossa liikkuen ja ystäviä tapaillen.

« Palaa edelliselle sivulle