Koulutukset

Esteetön viestintä (AAC)

Lapsi kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miten lapsen vuorovaikutusta, puheen tuottamista ja ymmärtämistä voidaan tukea erilaisilla toimintatavoilla.

Koulutuksessa tutustutaan esteettömän viestinnän perusteisiin ja keinoihin kuten kuvien käyttöön, piirrosviestintään sekä tukiviittomiin. Koulutus sisältää esimerkkejä arjesta, ideoita ja vinkkejä, joita voi soveltaa erilaisiin tilanteisiin.

Koulutuksen voi tilata työyhteisölle, jolloin kouluttaja tulee paikan päälle. Koulutuksen pituus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti.

Tarjouspyynnöt ja lisätiedot
tarja.nikkila@avainsaatio.fi. puh. 050 552 4413