Koulutukset

Manu-koulutus

Suun motoriikan ja artikulaation leikinomainen harjoittelu.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille sekä kaikille lasten kanssa työskenteleville.

Koulutuksen tavoitteena on saada työkaluja, miten suun alueen ja puhemotoriikan harjoitteiden avulla voidaan tukea selkeän artikulaation kehittymistä. Koulutus pohjautuu Avain-säätiön tuottamaan Manu-koiran seikkailut- materiaaliin, joka sisältää kuusi valmiiksi suunniteltua tuokiota.

Huomion kiinnittäminen puheen tuottamiseen ja äänteisiin lisää lasten tietoisuutta omasta puheestaan. Puhemotoriikan harjoitteisiin yhdistetään liikkumista, mikä vahvistaa uusien taitojen oppimista. Oleellista on myös kuvien käyttö vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena.

Koulutuksen voi tilata työyhteisölle, jolloin kouluttaja tulee paikan päälle.

Tarjouspyynnöt ja lisätiedot
tarja.nikkila@avainsaatio.fi. puh. 050 552 4413